پروژه‌های جاری و انجام شده

آسان پرداخت

پروژه BI شرکت آسان پرداخت

شرکت آسان پرداخت، یکی از بزرگترین شرکت های ارائه کننده خدمات PSP و خدمات مالی از طریق اپلیکیشن آپ همچون کارت به کارت، خرید شارژ، تمدید خدمات ISP ها و غیره می باشد که به واسطه وجود دایره گسترده ای از خدمات، دارای دیتای بسیار بزرگی می باشد.

از آنجاییکه امروزه، دیتا به عنوان ابزاری قدرتمند برای سازمان ها در نظر گرفته می شود، از اینرو پیاده سازی هوش تجاری در سازمان ها می تواند کمک بسیار زیادی به تحلیل دقیق و سریع کسب و کار آن سازمان داشته و همچنین به رونق و توسعه آن کسب و کار کمک نماید.

با توجه به اهمیت وجود تحلیل دیتا در شرکت آسان پرداخت، شرکت اساطیر BI طی قراردادی، پروژه هوش تجاری و تحلیل دیتای این شرکت را بر عهده گرفته است.

داشبورد تحلیلی 1
داشبورد تحلیلی 2
بانک ملی

پروژه BI بانک ملی ایران

پروژه هوش تجاری بانک ملی ایران در سال 1395 توسط کارشناسان زبده شرکت هوش تجاری اساطیر به بهره برداری رسید و در حال حاضر علاوه بر پشتیبانی آن، توسعه هوش تجاری بانک ملی ایران توسط شرکت هوش تجاری اساطیر در حال انجام می باشد.

شایان ذکر است که در کنفرانس هوش تجاری ایران که در سال 1396 برگزار گردید، دومین تندیس بلوغ هوش تجاری در فاز بهره برداری به بانک ملی ایران اهدا گردیده شد.(منبع)

نمونه 1
نمونه 2