سوابق قبلی مدیریتی:

 • سرپرستی سامانه های مبتنی بر ERP در کارخانه تولید دارو شامل :
   1. سیستم عملکرد تولید،تحلیل ساعات کاری پرسنل و ماشین آلات و توقفات تولید
   2. سامانه تحیلی برنامه ریزی تولید هوشمند بر اساس سوابق فروش فصلی
   3. سامانه کنترل سفارش‌ها در خرید بر اساس منبع داخلی و یا خارجی تامین مواد اولیه
   4. سامانه  محاسبه کسری مواد بر اساس برنامه تولید
   5. سیستم کنترل ضایعات تولید
   6. سامانه تحلیل عملکرد تامین کنندگان و نمایندگان
 • مدیریت پروژه سیستم امور مشتریان (CRM)و عملیات فورواردری در شرکت حمل ونقل بین المللی نیکان ترابر1387-1388
 • مدیریت پروژه سامانه های Scheduling ,Part145 ,Logistics ,CertifyStaff ,Admin در هواپیمایی ماهان 1388-1390
 • مدیریت پروژه هوش تجاری و دشبورد مدیریتی (BI) در  بانک صادرات ایران در حوزه خدمات نوین (شاپرک، شتاب، خودپرداز، کارت اعتباری ،سوئیچ بانک، موبایل بانک، اینترنت بانک و…) 1392-1394
 • مدیریت پروژه هوش تجاری و دشبورد مدیریتی (BI) در  بانک ملی ایران در حوزه خدمات نوین (تراکنش های شاپرک کل و سداد، شتاب، سوئیچ بانک، تراکنش های Core، تراکنش های پایانه شعبه، تراکنش های خطای خودپرداز، تراکنش های ملی کارت و کارت های اعتباری، تراکنش های پایا، ساتنا، شیبا، چکاوک و سخاب، تحلیل سود ده ترین و زیان ده ترین پایانه های بانک، هوش رقابتی و تحلیل رقبا، تحلیل کارنامۀ تجهیزات بانکی از قبیل خودپرداز، کیوسک-KIOSK، خوددریافت- CRS و تراکنش های شعبه مجازی VTM و …) 1394-1395

 • مدیریت  پروژه سامانه های مبارزه با پول‌شویی (AML) در بانک های شهر، رفاه، مهراقتصاد، سپه، موسسه اعتباری کوثر

مهندس قبادی هوش تجاری

مدیرعامل شرکت
محمد مجتبی قبادی
m.ghobadi@AsatirBI.ir